Kurs operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w Zespole Szkół w Iwoniczu

W kwietniu i maju, w Zespole Szkół w Iwoniczu, realizowany był kurs operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, organizowany w ramach projektu „ Podkarpacie stawia na zawodowców". W kursie uczestniczyło 6 uczniów klas III technikum mechanizacji rolnictwa i technikum pojazdów samochodowych.

Celem kursu było nabycie umiejętności i zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie czytania programów obróbczych CNC, przygotowania obrabiarki do obróbki i sterowania procesem obróbczym w sposób bezpieczny, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Nabyte umiejętności mogą zapewnić dalszy rozwój uczniów i sukces na rynku pracy .
Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 MECHANIK, im. St. Staszica w Krośnie
Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym, który wszyscy uczniowie zaliczyli z wynikiem pozytywnym i otrzymali certyfikaty ukończenia kursu.