Kurs spawania blach i rur metodą TIG w Zespole Szkół w Iwoniczu

W maju, w Zespole Szkół w Iwoniczu, zakończył się kurs spawania blach i rur metodą TIG organizowany w ramach projektu „ Podkarpacie stawia na zawodowców". W kursie uczestniczyło 30 uczniów klas II i III technikum mechanizacji rolnictwa i pojazdów samochodowych oraz klas II i III szkoły zasadniczej kształcących się w zawodach mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie spawania blach i rur metodą TIG spoinami pachwinowymi oraz uzyskanie uprawnień do wykonywania w/w spoin.
Zajęcia teoretyczne prowadzone były w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół w Iwoniczu, natomiast zajęcia praktyczne w Ośrodku Szkolenia i Weryfikacji Spawaczy przy PGNiG Technologie S.A. w Krośnie.
Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym, który wszyscy uczniowie zaliczyli z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz książki i świadectwa spawaczy wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.