Rekrutacja na staż w ZSGH w Iwoniczu Zdroju

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ogłasza rekrutację na staż, który odbędzie się w okresie wakacji 2015r. (4 tygodnie)
w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rekrutacji od 23 czerwca do 30 czerwca 2015 r.

Za udział w stażu uczeń/uczennica otrzyma stypendium w wysokości 1000 zł.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w biurze projektu szkoły.
Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej projektu: www.psnz.pl, tablicy ogłoszeń w ZSGH oraz w biurze projektu szkoły.