Konkurs „Najlepszy w zawodzie cukiernik” - "Desery i deserki"

W dniu 10 czerwca 2015 r. 16 uczniów i uczennic Technikum w zawodzie technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju uczestniczyła w Szkolnym Konkursie „Najlepszy w zawodzie cukiernik” - "Desery i deserki" w ramach projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem konkursu było m.in.
* sprawdzenie umiejętności nabytych podczas lekcji oraz szkoleń prowadzonych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”,
* podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
* pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem cukiernik,
* rozwijanie współzawodnictwa między uczniami,
* dokonywanie oceny własnej wiedzy i umiejętności przed egzaminem zawodowym.
Zadaniem uczestniczek i uczestników konkursu było wykonanie deseru obowiązkowego i deseru dowolnego. Najlepiej zadania te zostały wykonane przez nstp. uczennice: 
Justyna Żywiec - I miejsce
Karolina Potocka - II miejsce
Justyna Pawlik - III miejsce
Uczennicom, które zajęły pierwsze trzy miejsca, zostały wręczone cenne nagrody.
Wszyscy uczestnicy i uczestniczki konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa.