O projekcie

Powiat Krośnieński w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. ?Podkarpacie stawia na zawodowców", złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności i modernizacja kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Krośnieński.

Wsparciem objęte zostały trzy szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, Zespół Szkół w Iwoniczu i Zespół Szkół Gastronomiczno ? Hotelarskich w Iwoniczu ? Zdroju.

W ramach projektu przewidziano do realizacji:

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z:
  • matematyki,
  • j. angielskiego,
  • j. polskiego,
  • literatury, historii, kultury;
 • specjalistyczne kursy z:
  • programowania,
  • obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • spawania metodą TIG/MAG,
  • obsługi kasy fiskalnej,
  • zasad prowadzenia małej firmy,
  • kurs kombajnisty,
  • barmański,
  • balistyczny,
  • z carvingu,
  • ze zdobnictwa cukierniczego,
  • PlantAre,
  • ze szczepienia i okulizacji, żywienia,
  • diagnostyki,
  • operatora wózków widłowych,
  • kursu prawa jazdy kat. B;
 • dodatkowe kursy i szkolenia przewidziano także dla nauczycieli.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoły wyposażone zostaną w nowoczesne materiały dydaktyczne, programy i narzędzia efektywnego zarządzania placówką oświatową, które przyczynią się do poprawy jakości nauczania. Dodatkowym atutem jest współpraca szkół z pracodawcami i instytucjami służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 184 879 zł, z czego dofinansowanie to kwota ponad 1 888 tys. zł.
Projekt będzie realizowany od 01.05.2012r. do 31.10.2014r.