Dokumenty do pobrania

Zespół Szkół w Iwoniczu

regulamin rekrutacji w ramach projektu w ZS w Iwoniczu ms word
załączniki do regulaminu rekrutacji w ZS w Iwoniczu ms word
aneks do regulaminu rekrutacji w ZS w Iwoniczu ms word
aneks nr 2 do regulaminu rekrutacji w ZS w Iwoniczu ms word
regulamin rekrutacji w ramach projektu w ZS w Iwoniczu w roku szkolnym 2014/2015 ms word
załącznik do regulaminu rekrutacji w ZS w Iwoniczu w roku szkolnym 2014/2015 ms word

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

Regulamin rekrutacji ZSGH na rok 2014/2015 ms word
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU na rok szkolny 2014/ 2015 ms word
regulamin rekrutacji w ramach projektu ZSGH w Iwoniczu Zdroju ms word
aneks do regulaminu ms word
załączniki do regulaminu rekrutacji ZSGH w Iwoniczu Zdroju ms word
uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30.08.2013 ms word
regulamin rekrutacji w ramach projektu ZSGH w Iwoniczu Zdroju w roku szk. 2013/2014 ms word
 załączniki do regulaminu rekrutacji ZSGH w Iwoniczu Zdroju w roku szk. 2013/2014 ms word
aneks do regulaminu rekrutacji w ZSGH w Iwoniczu Zdroju w roku szk. 2013/2014 ms word
aneks nr 2 do regulaminu rekrutacji w ZSGH w Iwoniczu Zdroju w roku szk. 2013/2014 pdf1

Zespół Szkół w Jedliczu

Regulaminu rekrutacji ZS w Jedliczu na rok szkolny 2014/2015 ms word
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU na rok szkolny 2014/ 2015 ms word
regulamin rekrutacji w ramach projektu w ZS w Jedliczu ms word
załączniki do regulaminu rekrutacji w ZS w Jedliczu ms word
aneks do regulaminu rekrutacji w ZS w Jedliczu ms word
aneks nr 2 do regulaminu rekrutacji w ZS w Jedliczu ms word

 

aneks do regulaminu